دو هزارو ۳۷۰ میلیارد اعتبار به توسعه استان خوزستان اختصاص یافت

خورنا: ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم شوش در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از اختصاص دو هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ماده ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎمه ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮسعه به اﺳﺘﺎن خوزستان ﺧﺒﺮ داد.

ˈسیدراضی نوریˈ روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در شوش تخصیص این اعتبار به استان خوزستان را اقدام مثبتی از سوی دولت در راستای توسعه این استان دانست و افزود:نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی برای تخصیص این اعتبار تصمیم گیری می کنند.

وی اظهار داشت: از این اعتبار افزون بر ۱۳۰ میلیارد ریال به شهرستان شوش اختصاص یافته است که در بخش های مختلف از جمله احداث جاده ، تامین آب آشامیدنی ، آموزش ، شبکه برق و سایر بخش ها هزینه خواهد شد.

نوری با بیان اینکه این اعتبار پارسال به دلیل کمبود اعتبار به استان خوزستان تخصیص داده نشد بیان داشت:این اعتبار بیشتر در مناطق روستایی محروم و کمتر توسعه یافته هزینه خواهد شد.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت:مجمع نمایندگان استان خوزستان به منظور هر چه بهتر هزینه کردن این اعتبار با مسئولان استان نشست همفکری برگزار کرده اند.