درمانگاه شبانه روزی میانکوه افتتاح گردید/ مردم میانکوه به حقشان رسیدند!

خورنا: بالاخره انتظار شهروندان میانکوه به سر رسید و دیگر منتظر پذیرش یا عدم پذیرش درمانگاههای نفت و گاز در قبال بیماران نخواهند بود .

به گزارش امید نیوز امیدیه ، پس از سالها کشمکش مردم شهر میانکوه با در مانگاههای نفت و گاز بر سر پذیرش بیماران غیر شرکتی بالاخره با عنایت مسئولین بهداشت و مدیران شهرستان ساختمان درمانگاه شبانه روزی این شهر را به بهره برداری رساندند تا دیگر شاهد نگرانی مردم از بابت  داشتنن یک درمانگاه عمومی نباشیم.

مراسم افتتاحیه این درمانگاه ساعتی پیش و با حضور مسئولین محلی شهرستان در شهرمیانکوه برگزار شد که میشود گفت پایانی بود بر عدم پذیرش بیماران غیر شرکتی در درمانگاههای شرکتی و آغازی برای رفاه حال مردم این منطقه که باید این امر را فتح بابی برای پروژه های بعدی دانست.

در حاشیه این مراسم جمعی از شهروندان میانکوه از مدیر شبکه بهداشت و سایر مسئولین خواستار فعالیت این درمانگاه به صورت عملی و تخصصی در شبانه روز و با کیفیت لازم شدند و نه به صورت اسمی که در پاسخ دکتر نظری مدیر شبکه بهداشت و درمان امیدیه اظهار داشت : در روزهای آتی انشاله مراحل تجهیز امکانات لازم و حضور متخصص در طول شبانه روز محقق خواهد شد و این درمانگاه در حد منزلت این مردم خدمات ارائه خواهد داد.