جوابیه بهداشت و درمان امیدیه در خصوص فقدان پادزهر در بیمارستان این شهر

خورنا: اوایل هفته جاری خبری مبنی بر فوت دو تن از شهروندان امیدیه بر اثر عقرب گزیدگی و نبود امکانات کافی جهت درمان در درمانگاههای امیدیه از سوی این پایگاه خبری منتشر گردید که در این خصوص اداره بهداشت و درمان شهرستان ضمن صدور جوابیه ای به برخی از موضوعات رخ داده در این هفته پرداخته است.

به گزارش خورنا، متن جوابیه شبکه بهداشت و درمان در خصوص خبر عقرب گزیدگی دو تن از شهروندان امیدیه به شرح زیر است :

جوابیه مرکز بهداشت و درمان امیدیه درخصوص نبود سرم ضد عقرب در این شهرستان

با توجه به درج خبر فوت دو تن از شهروندان در کمتر از دو هفته در شهرستان امیدیه بر اثر عقرب گزیدگی در سایت خبری امیدنیوز و رهیاب نیوز و ادعای عدم پاسخگویی مسؤلین بهداشت و درمان این شهرستان از سوی سایت های مذکور، بدینوسیله در جوابیه درج این خبر اعلام می دارد یک مورد آن، بیماری ۲۹ ساله ساکن روستای صفر از توابع بخش جایزان در تاریخ ۱۸/۲/۹۳ با گزش نامشخص به مرکز بهداشتی درمانی جایزان مراجعه نموده است که پس از اقدامات اولیه در همان تاریخ جهت انجام اقدامات بعدی به شهرستان رامهرمز ارجاع داده شده است که در بیمارستان شهرستان رامهرمز پس از دریافت سرم ضد عقرب و آمپول پریتون و دگزامتازون در همان تاریخ (۱۸/۲/۹۳) به بیمارستان رازی اهواز اعزام گردیده و پس از بهبودی ترخیص شده است و بیمار بعد از گذشت ۲۰ روز با علائم، دوباره به بیمارستان رازی مراجعه نموده، از آنجا به بیمارستان امام خمینی (ره) اعزام گردیده و در تاریخ ۸/۳/۹۳ نامبرده فوت نموده است. یادآور می شود در موارد عقرب زدگی پس از بهبودی نسبی، امکان عود مجدد بیماری وجود دارد که می تواند منجر به فوت بیمار شود.

و درخصوص مورد دوم، بیمار ۷ ساله ساکن بخش میانکوه، کوی عسکری در تاریخ ۱۷/۳/۹۳ ساعت ۲۵ دقیقه بامداد مورد گزش عقرب قرار گرفته است که پس از آن به درمانگاه گاز میانکوه و بلافاصله به بیمارستان امام رضا (ع) ارجاع می گردد. برای بیمار در بیمارستان امام رضا (ع) بلافاصله تزریق سرم ضد عقرب گزیدگی و سایر اقدامات درمانی لازم انجام گردید. با هماهنگی ستاد رها، بیمار در ساعت ۴:۲۵ بامداد به اهواز اعزام شد که دربین راه بیمار دچار ارست قلبی تنفسی شد و توسط تکنیسین هوشبری اینتوبه و CPR شد. در نهایت به اولین مرکز درمانی بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز تحویل داده شد. با توجه به اینکه خطر مرگ ناشی از عقرب زدگی در کودکان و افراد مسن بسیار زیاد بوده و با توجه به محل گزش (در ناحیه گردن) در بیمار مذکور، علی رغم انجام کلیه اقدامات درمانی ازجمله تزریق سرم ضد عقرب، متأسفانه بیمار فوت شد.

موکداً اعلام می گردد در شهرستان امیدیه هیچ کمبودی از سرم ضد عقرب گزیدگی و همچنین سرم ضد مارگزیدگی تاکنون وجود نداشته است.

دکتر هومن نظری

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه