در دیدار با مدیر عامل صنایع پتروشیمی ایران

فرماندار هندیجان خواستار عضویت این شهرستان در شوراهای راهبردی پتروشیمی گردید

خورنا وهاب شیرعلی: احمد جعفری نسب فرماندار شهرستان هندیجان با عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران دیدار و مشکلات شهرستان هندیجان را با ایشان مطرح و مورد بررسی قرار داد.

در این دیدار فرماندار شهرستان هندیجان با اشاره به پتانسیل ها و قابلیت های شهرستان هندیجان ، محرومیت و نبود اشتغال در شهرستان را از عمده مشکلات این شهرستان دانست و توجه مسئولین پتروشیمی در خصوص ایجاد پتروشیمی و صنایع پایین دستی را خواستار شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان هندیجان از مدیرعامل صنایع پتروشیمی عضویت این شهرستان در شوراهای راهبردی پتروشیمی جهت توجه به امور زیربنایی و عمران شهری این شهرستان را خواستار شد.

شعری مقدم در ادامه با اشاره به نزدیک بودن شهرستان هندیجان به صنایع پتروشیمی تاکید نمود که مساعدت های لازم را به این شهرستان خواهد نمود و از احداث پتروشیمی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و اصل توسعه صنایع پایین دستی اعلام حمایت نمود.