اعتبار آسفالت خرمشهر از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد/ اعتراض به بودجه شهر

خورنا: برخی از مسئولین شهرستان خرمشهر به رقم بودجه تعیین شده توسط استانداری برای یک سال این شهر معترض شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که شامگاه گذشته با حضور معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان و تمامی مسئولین خرمشهر و مینوشهر در فرمانداری خرمشهر برگزار شد، رقم اعتبارات سازمان ها و ادارات این شهرستان از سوی معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان در سال جدید عنوان شد.

در ابتدای این جلسه فرماندار خرمشهر از ابلاغ اعتبار در بخش آسفالت راه های روستایی از سوی ریاست جمهوری خبر داد.

عبدالله حسینی عنوان کرد: آسفالت راه های روستایی و همچنین آسفالت زیر ساخت شهرک ها و گلزار شهدا طبق اعتبارات ابلاغ شده ریاست جمهوری انجام خواهد شد.

همچنین در این جلسه معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان به اعلام ارقام تخصیص داشته شده بودجه امسال به هر یک از ارگان های مذکور در شهر خرمشهر پرداخت که با اعتراض برخی از مسئولین نیز همراه بود.

محسن توکل به خدا خطاب به مسئولینی که به رقم بودجه اختصاص داده شده اعتراض داشتند، گفت: ما ملزم به رعایت قانون هستیم.

وی افزود: تمام نمایندگان شهرستان ها در استان مشکلات و کمبودهای شهرستان های خود را منعکس کرده اند و این اعتبارات طبق بیانات آنان تخصیص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره ورزش و جوانان و آبفای خرمشهر از اداراتی بودند که نسبت به مشکلات و کاستی های موجود در حوزه شهر و روستا و بودجه تخصیص داده شده امسال به شهرستان خرمشهر اعتراض داشتند.