فراخوان ایده های اقتصادی مولد برای منطقه آزاد اروند

خورنا: فراخوان ایده های اقتصادی مولد برای اجرا در منطقه آزاد اروند منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)-منطقه خوزستان-بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد ۱۰۰ نفر از جوانان بومی صاحب ایده های مولد را در مسیر ایجاد کسب و کار جدید در شهرهای خرمشهر و آبادان آموزش داده و توانمند کند.

این بنیاد این طرح را با همکاری مؤسسه بهار خرمشهر برای شهرهای آبادان و خرمشهر اجرا می کند و در مرحله نخست طی فراخوانی از جوانانی که ایده های اقتصادی مولدی برای اجرا در منطقه اروند دارند خواسته است که با مراجعه به پایگاه اینترنتی ویژه این طرح به آدرس www.idea.foundationed.net ایده های خود را به ثبت برسانند.

مهلت ثبت ایده ها در این وب سایت تا پایان تیرماه تعیین شده است. این ایده ها در مرحله بعد توسط گروهی از کارشناسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با ارایه کنندگان آن ها مصاحبه خواهد شد. در نهایت ۱۰۰ نفر از صاحبان بهترین ایده ها انتخاب و به صورت رایگان تحت آموزش های کسب و کار و کارآفرینی قرار خواهند گرفت.

پس از اتمام مرحله آموزش، مشاوره های لازم برای کامل کردن ایده ها و تبدیل آن ها به طرح های کسب و کار به این افراد ارائه خواهد شد. سازمان منطقه آزاد اروند قصد دارد که به تعداد محدودی از ایده های برتر جهت اجرایی کردن آن ها تسهیلاتی ارایه کند.