عـــــجـــــب!

ماجرای شاخ و برگهای ریخته شده جلوی ورودیهای شهرداری رامشیر چیست؟ +تصاویر

خورنا: هفته گذشته یکی از مخاطبان خورنا از رامشیر تصاویری را برای خورنا ارسال کرد که نکات قابل توجهی را میتوان در آن جستجو کرد. این شاخ و برگهای هرس شده که گویا متعلق به فرمانداری رامشیر نیز بوده است، به چه دلیل رو به روی دربهای ورودی شهرداری رها شده است؟

ما قضاوت نمیکنیم و پاسخ را به مدیران واگذار میکنیم:

8dc1629f06246a4f28dc13d6ae33290a51