اقدامات غیرکارشناسانه عامل تخریب و ذوب شدن کابل های برق پل جهان آرای خرمشهر

خورنا: رئیس شورای شهر خرمشهر عدم بازرسی و اقدامات غیرکارشناسانه در گذشته را عامل تخریب پل شهید جهان آرای خرمشهر و سوختن و ذوب شدن کابلهای برق این پل عنوان کرد.

سید جواد ادریس پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سالهای اخیر رها شدن و عدم رسیدگی به پل شهید جهان آرای خرمشهر که مدت زیادی از ساخت آن نمی گذرد متأسفانه شاهد خرابی هایی در قسمت درزهای انبساطی و اعتراض و درخواست مردم در زمینه تعمیر خرابی های آن بوده ایم.

وی افزود: در این خصوص شورا و شهرداری با پیگیری های لازم و پس از تنظیم لایحه و تصویب در شورا برای تعمیر این پل اقدام کرده اند.

رئیس شورای شهر خرمشهر گفت: در حین تعمیر پل شاهد عدم تدبیر مسئولان وقت در زمینه نگهداری درست و کارهای غیر کارشناسانه بر روی پل و تخریب تدریجی آن بودیم که اگر کارهای غیر کارشناسی در گذشته انجام نمی شد اکنون پل این مشکل را نداشت و این همه هزینه را متقبل نمی شدیم.

وی تصریح کرد: در هنگام کار، کارگران متوجه سوختن و ذوب شدن کابل های برق عبوری از زیر پل شدند که اگر این تعمیرات در آینده انجام می شد شاید تا الان متوجه این خطر بزرگ نمی شدیم %