اختلافات خانوادگی منجر به خودکشی زن شوشی شد

خورنا: زن شوشی بر اثر شدت اختلافات خانوادگی دست به خودکشی زد.

زن شوشی ساکن یکی از روستاهای شوش بر اثر شدت اختلافات خانوادگی با خوردن سم علف کش دست به خود کشی زد.

پس از خودکشی به بیمارستان راضی اهواز اعزام می شود اما در همان بیمارستان جان می دهد.

به گزارش اگزار، اخیراً امام جمعه شهر شوش نیز بر افزایش آمار طلاق و ناهنجاری در خانواده ها خبر داده بود.