زنبور داران خوزستانی برداشت عسل بهاره از کندوهای آبادان، دزفول و اندیمشک را آغاز کردند

خورنا : مدیرعامل تعاونی زنبورداران استان خوزستان امروز گفت: باتوجه به بارندگیهای مطلوب سال زراعی جاری، پیش‌بینی می‌شود تولید عسل بهاره امسال با سی درصد افزایش به دویست و شصت تن برسد.

آقای کریمی ارزش عسل تولیدی امسال را سیصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال اعلام کرد و افزود: هم اکنون دو هزار و پنجاه و هفت زنبوردار مشغول برداشت عسل هستند و به طور میانگین از هر کندو سه کیلوگرم عسل برداشت می کنند.

وی عسل کنار، اکلاپیتوس، شبدر، کهور و بادام وحشی را از انواع عسل خوزستان معرفی کرد و گفت: علاوه بر بخش خوراکی، موم این عسلها برای صنایع پزشکی، داروسازی، کرم سازی، شمع سازی، کفش سازی و ماکت سازی کشور ارسال می شود.

آقای کریمی افزود: سال‌گذشته دویست تن عسل به ارزش دویست و هشتاد و پنج میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال تولید شد.

استان خوزستان از نظر تعداد زنبور دار و کلنی در رتبه چهاردهم و از نظر تولید عسل در رتبه هجدهم کشور قرار دارد و با توجه به وضع آب و هوایی و شرایط اقلیمی از جمله نقاط مستعد جهت پرورش زنبور عسل است.