گفتمان اعتدال ذیل گفتمان اصلاح طلبی است

برنامه ریزی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس ۹۴ با لیدری خاتمی

خورنا: اصلاح طلبان تبعیت از اصول و منشور اصلاح طلبی را که پیش ازاین خاتمی تبیین کرده بود را به رهبری خاتمی که نماد اصلاح طلبی در ایران است را قبول کردند.

جریان اصلاحات در انتخابات دهم با تبعیت از نظر خاتمی عمل خواهد کرد. اصلاح طلبان تبعیت از اصول و منشور اصلاح طلبی را که پیش ازاین خاتمی تبیین کرده بود را به رهبری خاتمی که نماد اصلاح طلبی در ایران است را قبول کردند و چنانچه اصلاح طلبان بخواهند در انتخابات ۹۴ شرکت کنند به طور حتم در ذیل پرچم و جبهه ای عمل خواهند کرد که خاتمی در رأس آن قرار دارد.

این گزارش حاکی است امکان دارد دراین جبهه احزاب تابع جریان اصلاح طلب سلائق خود را داشته باشند اما همانطور که در جریان حضور عارف در کاندیداتوری ریاست جمهوری ۹۲ شاهد بودیم وی، نظم و دیسیپلین سیاسی و اخلاقی خود را به خوبی نشان داد و با یک توصیه خاتمی صحنه انتخابات را ترک کرد که این امر خود یکی از عوامل اصلی پیروزی روحانی در انتخابات ۹۲ بود.

اصلاح طلبان معتقدند گفتمان اعتدال ذیل گفتمان اصلاح طلبی است و روحانی عملا گفتمات اصلاح طلب را مطرح کرده تا گفتمان اعتدال.د رهمین راستا شنیده ها حاکی از آن است که اصلاح طلبان در صددند که از طریق خاتمی به لیست مشترک در انتخابات مجلس برسند.