فرمانده سپاه ولیعصر(عج): سپاه برای پاسخ دهی به تمام تحرکات دشمن آمادگی کامل دارد