مدیر کل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:

خوزستان پایین ترین نرخ اقدام به خودکشی در کشور را دارد

خورنا_ سارا ممبینی: مدیر کل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: بهبود حوزه ی اجتماعی بدون تفاهم ، همکاری  و هم اندیشی نهادها ی مدنی با دستگاه های دولتی امکان پذیر نیست.

روزبه کردونی در گفتگو با خبرنگار خورنا در اهواز اظهار داشت: با تاکید بر کار فرهنگی  واقتصادی  همچنین داشتن عزم ملی و مدیریت جهادی به عنوان  چهار واژه ی کلیدی رهبری، خاطر نشان کرد: در استان خوزستان باید مسائل اجتماعی ، مطالبه ی عمومی شوند و وظیفه ی ما به عنوان بخشی از دولت این است که برای استفاده از مشارکت های مردمی بسترهای لازم را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه تمایل به زندگی انفرادی افزایش یافته است اظهار داشت که این موضوع باید توسط محققین مورد تحلیل قرار بگیرد. روزبه کردونی آمار خانواده هایی که دارای زن سرپرست خانوار هستند  را ۲  میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ذکرکرد وادامه داد آمار زنان خود سرپرست  از سال ۱۳۷۵ تا ۹۰حدودا به دو برابر افزیش یافته است.

مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال وضع استان خوزستان را در خصوص حوادث کار مناسب ندانست و تصریح کرد: استان خوزستان از بالاترین  آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار برخوردار است و از نظر از دست دادن توانایی کار برای افراد بین سنین ۳۶ تا ۶۶ سال، رتبه ی دوم و از نظر از کار افتادگی کلی ،حائز رتبه ی سوم هستیم و باید سعی در کنترل حوادث ناشی از کار داشته باشیم .

وی گفت بیشتر حوادث ناشی از کار به دلیل بی احتیاطی اتفاق می افتد و با آموزش های صحیح و بالابردن سطح آگاهی های عمومی می توان این حوادث را کاهش داد .

روزبه کردونی در عین حال استان خوزستان را از نظر نرخ اقدام به خودکشی جزو ۴ استان پایین کشور اعلام کرد و گفت: استان خوزستان از نصف نرخ کشوری اقدام به خودکشی و مرگ و میر ناشی از آن برخوردار است .

وی با اشاره به معضل اعتیاد خاطر نشان کرد : استان خوزستان برای مبارزه با اعتیاد نیاز به استفاده از توان ملی و یا حتی  بین المللی دارد و تمامی مسئولین باید جهت  رفع معضل اعتیاد در استان خوزستان ، مساعدت و همکاری کنند.

مدیر کل آسیب های اجتماعی ، کودکان کار را از دیگر آسیب های اجتماعی جامعه دانست و گفت : کودک کار ، کودکی است که از تحصیل محروم است .وی آمار کودکان شاغل  ،بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال شهری را ۲۳ هزار و ۶۱۹ نفر و کودکان شاغل ، بین سنین ۱۵ تا ۱۹ سال شهری را ۳۲۳ هزار و ۴۹۴ نفر ذکر کرد .وگفت : استان خوزستان در حوزه ی  کودکان کار دارای عملکرد مثبت و سازنده بوده است.

وی همچنین با اشاره به طرح فراخوان “بازنویسی آیین نامه ی فعلی کودکان کار “تصریح کرد که این آیین نامه دارای اشکالاتی است که با هم اندیشی صاحبنظران در دو بخش بازنگری آیین نامه ی فعلی و تدوین بسته ی سیاسی به منظور حمایت بیشتر از کودکان کار و خیابانی در دست اصلاح و تغییر است.