تصادف عجیب پژو با موتور سیکلت در جایزان +عکس

خورنا: در روستای اسلام آباد جایزان هفته ای نیست که خبر تصادف و سانحه رانندگی در آن به گو ش نرسد ، این بار نیز برخورد یک موتور سیکلت با یک دستگاه پژو ۴۰۵ سانحه ای عجیب را رقم زد.

0500292271

به گزارش خورنا به نقل از خبرنگار امید نیوز از جایزان ، یک دستگاه پژو ۴۰۵ عصر امروز در حوالی روستای اسلام آباد جایزان در مسیر اصلی د رحال حرکت بود که یک دستگاه موتور سیکلت با سرعت زیاد از مسیر فرعی وارد جاده میشود و باعث برخورد این دو میشود.

پس از برخورد موتور سیکلت با عقب ماشین ، به شکل عجیبی سپر عقب از جا کنده میشود و موجب توقف خودرو میگردد.