تصاویر: در امیدیه به جای چمن به سنگفرش پیاده رو آب میدهند

: وقتی دلیل نوسان آبرسانی به مناطق مختلف شهر امیدیه را جویا میشوند برخی میگویند به علت نصب انشعابات غیر اصولی شبکه آبی است اما خوب که نگاه کنیم میبینیم به علت حجم زیاد آب مصرفی شرکت نفت به جای آب دادن به چمن ، سنگفرش ها نیز آبیاری میشوند.

به گزارش خورنا به نقل از خبرنگار امید نیوز ، داستان هدر رفت آب در شهرستان امیدیه تازگی ندارد بلکه این مشکل سالهاست که در این شهر خود نمایی میکند اما هیچ یک از نهادهای مسئول تا زمانی که این مسئله رسانه ای و نمایان نشود در پی مرتفع کردن مشکل بر نمی آیند.

به نظر می رسد اکثر شبکه های آبیاری فضای سبز در امیدیه معیوب و یا بدون نظارت به حال خود رها شده اند به طوری که در یک بلوار شبکه های فواره ای تا ساعت ها در روز به دلیل عدم سرکشی فرد نگهبان به جای چمن و سبزه ها ، پیاده رو و بتن های اطراف را آبیاری میکنند که همین امر هم باعث آبگرفتگی برخی کانال ها و معابر شده است .

تصاویر زیر به وضوح نشان مید هد که این آب ساعت ها در فضای خارج از محدوده آبیاری به هدر می رود و اتفاقا بسیاری از شهروندان و کارکنان شرکت و شهرداری نظاره گر این قضیه هستند اما انگار نه انگار که این آب همان آبی است که مسکن مهر شهرستان و روستاهای اطراف از آن بی بهره اند !!!

به راستی چه کسی پاسخگوست ، کارگر فضای سبز ، کارفرما و یا مردم ؟! نظر شما شهروندان چیست ؟

2917414371 2917553671 2917572771 139212151344481