مدیرکل زندانها و رئیس هیأت مدیره ستاد دیه خوزستان مطرح کرد:

۵ میلیارد تومان؛ زندانهای خوزستان را خالی از زندانیان جرائم غیر عمد می کند

رئیس هیأت مدیره ستاد دیه خوزستان گفت: جای زندانیان جرائم غیر عمد در زندانها نیست و این افراد که انگیزه مجرمانه در وقوع جرم نداشته اند، نمی بایست در زندانها نگهداری شوند.

به گزارش خوزنیوز، رضا پوستچی مدیر کل زندانهای خوزستان با بیان مطلب فوق افزود: افرادی که به سبب جرایم غیر عمد در زندانها هستند قطعا انگیزه مجرمانه  نداشته اند و لذا جای آنها در زندان نیست.
رضا پوستچی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۲۰ نفر  بواسطه جرائم غیر عمد در زندانها نگهداری می شوند گفت: از این تعداد ۱۳۵ نفر به سبب دیه تصادفات، ۳۰ نفر مهریه، ۴۷ نفر چک  و ما بقی برای سایر جرائم غیر عمد در حبس بسر میبرند که برای آزادی آنان حدود ۵ میلیارد تومان کمک های مردمی مورد نیاز است.
مدیرکل زندانهای خوزستان با یاد آوری اینکه کار ستاد دیه کمک به زندانیان جرائم غیر عمد است خاطر نشان ساخت: زندانیان جرائم عمد از خدمات و حمایت و مساعدتهای ستاد دیه  برخوردار  نمی شوند.
وی زندان را برای  این زندانیان و خانواده های بی بضاعت آنان دارای تبعات دانست و افزود: کار ستاد دیه کمک به زندانیان جرائم غیر عمد برای کمک به خانواده های بی سرپرست آنان و همچنین کمک به خانواده و افراد آسیب دیده است و با هر نگاهی به ستاد دیه، احیاء حقوق آسیب دیدگان  مورد نظر و هدف خدمات معمول است.
رضا پوستچی همچنین در تشریح کلی عملکرد ستاد دیه خوزستان هم گفت:  با تلاش های انجام شده  ۲۳۷ نفر  زندانی غیر عمد طی ۱۴ ماه گذشته از زندان آزاد شده اند که برای آزادی آنان  بیش از ۱۴۶ میلیارد ریال تسهیلات  مختلف پرداخت شده است.
رئیس هیأت مدیره ستاد دیه خوزستان همچنین از اخذ تخفیف ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی  از شکات مرتبط با مجرمین غیر عمد خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های لازم و مشارکت نیکوکاران و مردم نوع دوست و مسئولین فهیم، شاهد رشد محسوس و ملموس سطح کمکهای مردمی و نیک اندیشان برای یاری رساندن به زندانیان جرائم غیر عمد و بازگردادن شادی به خانه های خاموش و منتظر آنان بوده ایم. مردم شریف بدانند که کمک به این اقشار که حتی در بیان عسر خود با مشکل مواجهند نیز  عین باقیات صالحات است و دستگیری از این افراد نیازمند ، معسر و محتاج حمایت ، قطعاً ارج و قربی خاص و پاداشی مهم نزد پروردگار داراست و همچنین حمایت از این افراد موجب کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس بواسطه نبود سرپرست در خانواده ها میگردد.
گفتنی است شماره حساب سیبا ۰۱۰۶۲۳۰۶۵۴۰۰۶ بانک ملی مرکزی  اهواز آماده دریافت کمکهای نقدی مردم نوع دوست خوزستان برای آزاد سازی زنداینان جرائم غیر عمد است.