چهارمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان آغاز شد

خورنا: چهارمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشاورزی خوزستان ساعت ۹ صبح روز جمعه در محل آمفی تئاتر سازمان جهادکشاورزی خوزستان آغاز شد.

 در این انتخابات ۴۶ نامزد برای راهیابی به شورای هفت نفره نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان به رقابت می پردازند.

بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چهار هزار نفر واجد شرکت در چهارمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشاورزی خوزستان می باشند.

این انتخابات که با استقبال خوب مهندسان و افراد واجد شرایط رو به رو شده تا ساعت ۱۷ا دامه خواهد داشت و پس از پایان رای گیری شمارش آرا شروع می شود.

این انتخابات تک حوزه ای است و افراد واجد شرایط از سراسر استان باید شخصا برای شرکت در این انتخابات در اهواز حضور یابند.

از نکات جالب توجه این انتخابات شکل گیری چند ائتلاف و حضور چند زن در این ائتلاف ها می باشد.