تامین آب،جاده و اجرای طرح هادی مطالبه روستاییان شوش از مسئولان است

خورنا: اهالی هشت روستای شوش در دیدار با فرماندار این شهرستان خواستار تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ، احداث جاده و اجرای طرح هادی شدند.

 فرماندار شهرستان شوش به همراه جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی به منظور بررسی مسایل و مشکلات مناطق روستایی این شهرستان به بخش فتح المبین شوش سفر کرد.

در این بازدید اعضای شوراهای اسلامی هر روستا به بیان مسایل و مشکلات روستای خود پرداخته و از فرماندار شوش خواستند تا رسیدگی به مشکلات مناطق روستایی را در اولویت قرار دهد.

اهالی روستاهای قدس ، فلیح دونار ، صالح داود ، زعن ، عنکوش ، عبید ، محمدصافی و نیز اهالی شهر فتح المبین در دیدار چهره به چهره با فرماندار شوش به بیان مشکلات خود پرداختند.

آنان تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ، اجرای طرح هادی، تامین روشنایی روستا ،بهداشت ، احداث جاده و تامین زیر ساخت های ورزشی را از فرماندار خواستار شدند.

فرماندار شوش نیز در جمع اهالی این روستاها خدمت به مردم و جلب رضایت آنان را افتخار دانست و بر حل مشکلات مناطق روستایی این بخش در اسرع وقت تاکید کرد.

ˈرضا نجاتی ˈ افزود:حضور مسئولان در روستاها و مناطق محروم سبب دلگرمی اهالی این مناطق شده و روند اجرای طرح های عمرانی در این مناطق را شتاب می بخشد.