زمین های متروکه خرمشهر در اختیار شهرداری قرار می گیرد

خورنا: رئیس شورای شهر خرمشهر گفت: زمین های متروکه خرمشهر در صورت مراجعه نکردن صاحبان آنها در اختیار شهرداری قرار خواهند گرفت.

سید جواد ادریس پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بعد از اتمام جنگ تحمیلی و بازسازی خرمشهر توسط مردم تعدادی زمین و اماکن تاکنون به صورت مخروبه رها شده و دلیل آن مراجعه نکردن صاحبان و یا بی تفاوتی آنان نسبت به  املاک خود در خرمشهر است.

وی افزود: این بناهای مخروبه غیر مناسب با وضعیت شهری هستند و واقع شدن آنها در محدوده شهر و کوچه ها و میادین منافی با زیبایی و پاکی شهر است.

رییس شورای شهر خرمشهر اظهار کرد: مالکین این اماکن و زمین ها می بایست با ایجاد نرده یا دیوار کشی و یا مرمت آنها طبق نقشه مصوب شهر اقدام کنند و در صورت امتناع، شهرداری می تواند طبق ماده ۱۱۰ قانون  برای زیبا سازی و پاکیزگی شهر از این زمین ها استفاده کند.

ادرس پور عنوان کرد: شهرداری در زمینه زیبایی و پاکیزکی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند انجام خواهد داد و هزینه آن را به اضافه درصدی از مالک یا متولی و یا متصدی زمین موقوفه دریافت می کند. در این مورد صورت حساب شهرداری به مالک ابلاغ خواهد شد و در صورتی که در ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی می شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مققره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.