یک و نیم تن شیره خرمای غیر قابل مصرف در دزفول کشف وضبط شد

خورنا: مسوول بهداشت محیط شهرستان دزفول از کشف و ضبط یک ونیم تن شیره خرمای غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

ˈاسماعیل خوشنود ˈ روز شنبه افزود: این محموله شیره خرما که مشکوک به فساد می باشد در بازرسی های بعمل آمده از مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی دزفول توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت کشف و ضبط شد.

وی افزود : با آزمایش انجام شده نمونه های شیره خرمای کشف شده غیر قابل مصرف انسانی تشخیص داده شد و پس از طی مراحل قانونی از دسترس مصرف انسانی خارج شد.