بسیج اساتید دانشگاه در زمینه تولید علم و مقابله با جنگ نرم حرکت می‌کند

خورنا: مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور شهر الوان گفت: بسیج اساتید دانشگاه برای تحقق فرمایشات رهبری در زمینه فرهنگی، تولید علم و مقابله با جنگ نرم حرکت می‌کند.

نعیم‌زاده حزباوی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: بسیج اساتید این دانشگاه برای افزایش توانمندی و مهارت اساتید برای مقابله با جنگ نرم دشمنان علیه نظام برنامه‌ریزی کرده است و کلاس‌ها و دوره‌هایی را پیش‌بینی و برگزار می‌کند.

وی افزود: دانشگاه به دلیل مطلوبیت و دارای جایگاه می‌تواند با فعال‌سازی اساتید و دانشجویان باعث ایجاد تحرک و پویایی در جامعه شده و دامنه قدرت مبارزه با جنگ نرم را افزایش دهد.

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه پیام نور شهر الوان اضافه کرد: دانشگاه از مراکز مهم و اساسی برای تحرک اجتماعی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه در ایران اسلامی می‌تواند با ایجاد شور و نشاط علمی و اجتماعی بین اساتید و دانشجویان و رقابت در خدمت و نوآوری تحرک اجتماعی در جامعه ایجاد کند. دانشگاه الوان و شوش باتوجه به پتانسیل‌ها و اساتید مجرب و مومن و وفادار به نظام و رهبری برای تحقق فرمایشات رهبری در خصوص فرهنگ و تولید علم در شهرستان و استان همه توان خود را به‌کار می‌گیرد.