مشارکت همه دستگاههای دولتی هندیجان در اجرای برنامه های اوقات فراغت تابستان

خورنا وهاب شیرعلی : احمد جعفری نسب فرماندار هندیجان دراولین جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی در شهرستان هندیجان گفت : یکی از برنامه های مهم و کلیدی در کارگروه فرهنگی بحث بیکاری، تورم و ضرورت ایجاد فضایی نشاط آور برای فرزندان این مرز و بوم است.
ایشان اظهار داشتن : عوامل آسیب های اجتماعی درشهرستان هندیجان باید شناسایی شده و در راستای بهبود این آسیب ها راه کار های مناسب بر اساس آسیب ها، شناسایی شده و از همه مهمتر تدوین و تنظیم برنامه ای جهت حل این مسائل است.
فرماندار هندیجان : با اشاره به ضرورت اجرای برنامه های اوقات فراغت از سوی دستگاه های فرهنگی بیان کرد: یکی از برنامه های مهم و ضروری که زیربنای این شهرستان را در برمی گیرد تشکیل کارگروه اجتماعی و فرهنگی است که می تواند با فعالیت مستمر خود سبب ایجاد شکوفایی زندگی و ایجاد امنیت اجتماعی شود.
وی با تاکید بر ایجاد یک حلقه مرتبط با نیاز های جوانان توسط ادارات فرهنگی شهرستان هندیجان، گفت: مسئولان در بحث مهم فرهنگ باید با جدیت تمام کار کنند و ما باید در راستای تحول و تدوین یک فرهنگ مناسب برای جوانان حرکت کنیم و از هرکاری که موجب سستی می شود پرهیز کنیم.
در این جلسه ساداتی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان هندیجان به بحث فراهم سازی برنامه ها در فضایی مناسب برای گذراندن اوقات فراغت جوانان اشاره کرد و گفت : کانون های فرهنگی مساجد باید افزایش یابند و مسجد که جوانان در آن حضور نداشته باشند بدون شک از کار فرهنگی عقب است.
ساداتی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به کمبود نیروی روحانی در این شهرستان ما باید حرکتی شایسته در راستای ایجاد فعالیت های مناسب اوقات جوانان داشته باشیم.
در پایان این جلسه جعفری نسب فرماندا هندیجان از تمامی مسئولان هندیجان خواست تادر جهت حل مسائل مربوط به جوانان و همچنین وضعیت اقتصادی برای حفظ نظام اسلامی ایران با یکی دیگر مشارکت داشته باشند