صادرات غیرنفتی از خوزستان به چهار میلیارد دلار رسید

خورنا: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت گفت: صادرات غیرنفتی از خوزستان در سال ۹۲ به چهار میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۹۱، ۲۰ درصد افزایش نشان می دهد.

ˈ یونس حسین نژادیان ˈ افزود: ۱۲ میلیون و ۲۱۸ هزار تن انواع کالاهای غیرنفتی در گروه های پتروشیمی، کشاورزی، معدنی، صنعتی، فلزات و صنایع دستی در این مدت از خوزستان صادر شد که نسبت به سال ۹۱ از نظر وزنی ۱۴ درصد رشد نشان می دهد.

وی صادرات به کشور عراق را سه میلیون و ۷۷۹ هزار تن عنوان کرد و افزود: ارزش این میزان صادرات ۹۳۷ میلیون و ۶۱۱ هزار دلار می باشد که در مقایسه با سال ۹۱ از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۱ درصد رشد نشان می دهد.

حسین نژادیان بیشترین سهم صادراتی استان را گروه پتروشیمی عنوان کرد و افزود: این گروه با رشد ۷۹ درصدی بیشترین سهم صادراتی به ارزش سه میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار را داشته است.

وی افزود: گروه کشاورزی به ارزش ۳۷۳ میلیون و ۳۹۸ هزار دلار با رشد ۹ درصد در ردیف دوم، گروه معدنی به ارزش ۳۱۹ و ۸۲۱ هزار دلار با رشد هشت درصد در ردیف سوم و گروه فلزات و صنایع دستی به ترتیب در ردیف چهارم و پنجم قرار گرفته اند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت گفت: واردات استان خوزستان در سال ۹۲، ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تن به ارزش هشت میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار می باشد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ از نظر وزنی ۳۸ درصد و از نظر ارزشی ۲۱ درصد کاهش داشته است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان در خرمشهر حضور یافت.