مشکلات دو واحد صنعتی نورد و لوله سازی خوزستان بررسی شد

خورنا: مشکلات دو واحد صنعتی نورد و لوله سازی خوزستان روز پنج شنبه در نشستی با حضور تعدادی از مدیران کل استانی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست دو ساعته که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دادستان عمومی و انقلاب اهواز ، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان و مدیران عامل این دو واحد صنعتی حضور داشتند مشکلات مربوط به حقوق معوقه ، سنوات خدمتی کارگران ، نحوه بازاریابی وفروش تولیدات ، بدهی های معوقه و ضعف مدیریتی این دو واحدصنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد در جلسه ای که در چند روز آینده با حضور مدیران ارشد استان در اهواز برگزار خواهد شد راهکارها و تصمیمات لازم برای برون رفت از مشکلات این دو واحد صنعتی اتخاذ شود.

این دو واحد صنعتی در چند سال اخیر با برخی مشکلات از جمله کمبود نقدینگی ، تعطیلی فصلی و موضوع واگذاری این دو واحد به بخش خصوصی رو به رو بوده است.

بنا به این گزارش ، کارخانه لوله سازی خوزستان یکی از تولیدکنندگان اصلی لوله در کشور می باشد که مشکلات آن از سال ۱۳۸۱ شروع و در دو سال اخیر با پیگیری های سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان از طریق وزارت متبوع و مدیران سایر دستگاههای اجرایی ذیریط به ویژه استانداری خوزستان در حال پیگیری است.