ضرورت برقراری پرواز مستقیم اهواز – استانبول

خورنا: جمعی از شهروندان اهواز و تجار این شهرضمن اعلام ضرورت خواستار برقراری پرواز مستقیم هواپیما ازفرودگاه بین المللی اهواز یا آبادان به استانبول و به عکس شدند.

 با توجه به وجود زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری در منطقه برقراری پرواز در مسیر یاد شده برای تشویق و جذب سرمایه گذار خارجی ضروری است.

به عقیده برخی شهروندان اهوازی درشرایطی که مجموعه مدیران دولتی خوزستان برافزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و حقیقی اعم از داخلی و خارجی دراین استان تاکید دارند، گام نخست این امر برقراری تسهیلات حمل و نقل هوایی مستقیم با کشورهای هدف ازجمله ترکیه اعم از مسافری و باربری ( کارگو) است.

رضا حسینی کارشناس اقتصادی درگفت وگو با ایرنا گفت: بخش خصوصی کشور ترکیه بلحاظ داشتن روابط مستحکم اقتصادی با همتایان اروپایی شان،بخوبی می توانند با مشارکت شرکت های اروپا درامور عمرانی و زیربنایی خوزستان مشارکت کنند، بنابراین برقراری پروازهای مستقیم هوایی دراین زمینه می تواند شرایط را آسان تر کند.

وی افزود: برقراری پروازمستقیم خارجی به خوزستان قطعا درجذب سرمایه گذار خارجی برای فعالیت دراستان خوزستان که هم اکنون صاحب منطقه بزرگ آزاد تجاری به نام اروند است و دارای صنایع بزرگ نفت و پتروشیمی است بسیارمهم است .

افسانه عسکری، احتشام ویسی و صاحب کفایت از دیگر شهروندان اهوازی هستند که از مسوولان استان خوزستان خواستند نسبت به برقراری پرواز های مستقیم اهواز به استانبول چاره ای بیندیشند.

خانم عسکری معتقد است در استانهایی مثل کرمانشاه علاوه برشرکت های هواپیمایی داخلی، شرکت هواپیمایی ترکیه ( ترکیش ایر) پرواز مستقیم اما خوزستان دارای دو فرودگاه بین المللی دراهواز و آبادان است که این سرویس برقرارنیست.

وی افزود: ما برای تردد به یکی از شهرهای ترکیه ناچاریم به تهران و یا شیراز عزیمت کنیم که این امر خود مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است.

صاحب کفایت که خود را مقیم امستردام هلند خواندگفت: شرکت های هواپیمایی ترکیه اگر از اهواز پرواز مستقیم داشته باشند برای مردم مفید تراست چون می توانند خدمات ترانزیت به مسافران ارائه دهند که هم برای امثال من و نیز تجارکه قصد عزیمت به کشورهای اروپایی مناسب تر است.

نائب رییس انجمن صنفی دفاتر شرکت های هواپیمایی دراهواز گفت: درخواست شهروندان خوزستانی در این زمینه برحق است.

بر اساس بررسی هایی که این انجمن اخیرا بعمل آورده شرکت هواپیمایی ترکیش ایر حاضر است که در هفته دوپرواز ازاهواز به استانبول و به عکس برقرارکند اما سازمان هواپیمایی کشوری مجوز نمی دهد.

وحید خادمی درپاسخ به این سووال که دلایل سازمان هواپیمایی نسبت به عدم صدور مجوز مذکور چیست ؟گفت که باید ازخودشان پرسید اما تا آنجاکه اطلاع دارم به نوع موافقت نامه همکاری بین این سازمان با ترکیه و سایرشرکت های هواپیمایی خارجی برمی گردد که براساس آن باید تعداد پروازهای ما با ترکیه درطول هفته برابر باشد.

وی گفت: هم اکنون تعداد پروازهای کنونی شرکت های هواپیمایی ایرانی به ترکیه به حد نصاب نمی رسد، سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با برقراری خط جدید شرکت های هواپیمایی ترکیه به اهواز موافقت نمی کند.

خادمی افزود: شرکت هواپیمایی ترکیه حاضر است که یکجانبه نسبت به برقراری دو پرواز درهفته از استانبول به اهواز و به عکس اقدام کند.

بنا به اظهار وی یکی از مزیت های این پرواز این است که به مسافران خدمات ترانزیت برای اعزام به مقصد اروپا می دهد.

وی افزود: با برقراری این پرواز ، خوزستان ازطریق ترکیه به ۲۷۰ نقطه دنیا متصل می شود که ظرفیت خوبی را برای توسعه روابط تجاری بین خوزستان ,ترکیه و اروپا خواهد گشود.

خادمی گفت: این درحالی است که شرکت های هواپیمایی داخلی نیز حاضربه برقراری پرواز مستقیم از اهواز به ترکیه بخاطرمسایل مالی نیستند اما سووال ما این است که چرا همین شرکت ها ازشیراز ، کرمانشا و سایراستانها به مقصد ترکیه پرواز مستقیم دارند اما برای خوزستان نمی آیند.

ˈمراد اسماعیلیˈ مدیرکل دفترنظارت برشرکت های هواپیمایی مستقردرسازمان هواپیمایی کشوری درگفت وگو با خبرنگارایرنا در این ارتباط گفت: براساس موافقت نامه موجود با ترکیه در ازای ۷۰ فقره پرواز شرکت های ترکیش ایر، پگاه سوز و اطلس جت ترکیه به ایران درهفته، ما نیز متقابلا ۷۰ پرواز توسط شرکت های داخلی به ترکیه داشته باشیم که متاسفانه تعداد پروازهای ما به این سقف نمی رسد و پایین تر از ۵۰ پرواز است.

وی درپاسخ به این سووال که دلایل به حد نصاب نرسیدن تعداد پروازهای داخلی ایران به ترکیه چیست ؟ گفت: شرکت های هواییمایی ترکیه به ویژه ترکیش ایر با بیش از ۲۰۰ نقطه دنیا متصل است و خدمات ترانزیت ارایه می دهد.

اسماعیلی افزود: بخاطر صرفه اقتصادی که ازاین طریق کسب می کنند می توانند بلیط هایی با نرخ پایین تری به مسافران ایرانی ارائه دهند بنابراین شرکت های هواپیمایی داخلی ما قدرت رقابت با آنان را ندارند این درحالی است که شرایط تحریم اقتصادی مشکلات شرکت های هواپیمایی داخلی را دوچندان کرده است.

وی درپاسخ به این سووال ایرنا که اگرشرایط اقتصادی و مالی و نیز تحریم برای شرکت های هواپیمایی داخلی مناسب نیست چرا هم اکنون ازمبدا شیرازبه ترکیه هرروز پروازمی کنند یا درکرمانشان هفته ای چهار پرواز به ترکیه داریم؟ گفت: برقراری پروازها براساس نیازسنجی است و شرکت های هواپیمایی داخلی براساس سود و زیان خود درخواستی به ما می دهند و با اخذ مجوز اقدام می کنند .

اسماعیلی درعین حال وعده داد که با بازنگری درموافقت نامه موجود با ترکیه و درصورت دریافت درخواست مقامات استان خوزستان ,نسبت به افزایش سقف پروازهای هفتگی شرکت های هواپیمایی ترکیه به ایران با هدف خدمت به مردم شریف خوزستان مبادرت خواهیم کند.

وی افزود: درعین حال درصورت درخواست شرکت های هواپیمایی داخلی ما آماده صدور مجوز پرواز مستقیم از مبدا اهواز به ترکیه و به عکس هستیم.

اسماعیلی گفت: اگر تعداد پروازهای موجود شرکت هواپیمایی ترکیش ایر در استانهای دیگرکشورمان لغو شود می توانیم این مجوز را به آنان برای پرواز به خوزستان بدهیم تا موازنه مثبت پروازی بین دو کشور رعایت گردد.

ناصرصفاری مدیرکل فرودگاههای خوزستان نیزازسازمان هواپیمایی کشور خواست در صورت اضافه شدن تعداد پروازهای ترکیش ایر درایران ( بیش از ۷۰ پرواز کنونی درهفته ) سهمیه ای به خوزستان اختصاص دهند.

وی آمادگی و شرایط فرودگاههای خوزستان برقراری پرواز شرکت های هواپیمایی داخلی از هواز به استانبول بسیار خوب عنوان کرد و افزود: شرکت های هواپیمایی داخلی که تمایل به برقراری پرواز از اهواز به استانبول دارنددرخواست مکتوب بدهند تا ما برای دریافت مجوز از سازمان هوپیمایی کشوری پیگیری لازم را انجام دهیم.