بخش مرکزی دزفول نیازمند زیر ساخت های عمرانی است

خورنا: یک عضو شورای اسلامی بخش مرکزی دزفول گفت:این بخش با وجود روستاهای متعدد نیازمند زیر ساخت های عمرانی در بخش های مختلف است.

ˈمسعود رستمیˈ روز سه شنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی دفتر دزفول افزود: قطعی برق و کمبود آب کشاورزی موجب شده تا بخش کشاورزی در این منطقه با چالش روبرو شود.

وی اظهار کرد:عرض کم جاده در مسیر روستاهای زاویه بخش مرکزی و تجمع چوبداران در قسمت هایی از این مسیر برای معامله دام حادثه ساز شده است.

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی دزفول افزود:تجمع چوبداران برای معامله دام در امتداد جاده روستاهای زاویه به ویژه در روزهای جمعه ، موجب بسته شدن جاده و بروز مشکل در انتقال محصولات کشاورزی از روستاهای منطقه به شهر شده است.

رستمی گفت:ایجاد ترافیک و بروز درگیری بین رانندگان عبوری و چوبداران گله مندی ساکنان روستاهای منطقه را به دنبال داشته است که از مسوولان ذیربط انتظار می رود نسبت به حل این مشکل و اختصاص مکانی در حاشیه جاده برای معامله دام اقدام کنند.

وی کم عرض بودن پل واقع در مسیر روستاهای سنجر ، جاته و هفت روستای زاویه را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و بر ایمن سازی پل و تعریض جاده به عنوان مطالبه اهالی منطقه تاکید کرد.

عضو شورای اسلامی بخش مرکزی دزفول در ادامه با اشاره به مشکل کمبود آب کشاورزی گفت: وجود انهار سنتی در بخش مرکزی دزفول موجب افزایش هدر رفت آب در بخش کشاورزی شده که جا دارد نسبت به احداث انهار سیمانی برای جلوگیری از هدر رفت آب اقدام شود.

بخش مرکزی دزفول با ۳۹ روستا بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد.