افسردگی و اضطراب، مهمترین امراض روانی در ایران

خورنا: دبیر انجمن علمی روان‌پزشکان ایران گفت: افسردگی، اضطراب و سوء‌مصرف مواد مخدر از مهمترین بیماری‌های روانی شایع در ایران است.

دکتر پرویز مظاهر افزود: در این میان افسردگی و اضطراب جزء اختلال شایع روانی در کشورهای جهان نیز محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه طبق آمار جهانی ۲۲ تا ۲۵ درصد افراد هر جامعه دارای شکلی از اختلالات روانی هستند گفت: کشور ما هم از این قاعده

مستثنی نیست اما در ایران از این یک چهارم افراد جامعه که دارای اختلالات روانی هستند کمتر از ۱۰ درصد به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.

دکتر مظاهر علت این موضوع را در آن دانست که یا افراد خود را بیمار نمی‌دانند و یا به علل فرهنگی به پزشک مراجعه نمی‌کنند.

دبیر انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: مشاهده می‌‌شود وسواس، پرخاشگری و مشکلاتی که والدین با فرزندان دارند و نیز عصبانیت‌های مزمن شده اجتماعی در جامعه وجود دارد اما مردم متاسفانه به پزشک مراجعه نمی‌کنند.

وی افزود: متاسفانه مصرف مواد مخدر صنعتی و سنتی در جامعه رایج است که این نیز خود به اختلالات روانی دامن می‌زند.

دکتر مظاهر با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۱۵۰۰ روانپزشک در کشور فعالیت می‌کنند گفت: برای خدمت رسانی مناسب به تناسب جمعیت کشور باید حداقل ۱۰ هزار روان‌پزشک دیگر نیز به این تعداد اضافه شود.

وی همچنین با اشاره به خدمات بیمارستانی به بیماران روانی افزود: هم اکنون تعداد تخت‌هایی که در کشور برای این بیماران وجود دارد ۱۰ هزار تخت است که در مراکز درمانی خصوصی و دولتی وجود دارد اما نیاز به سه برابر شدن این میزان داریم.