سرپرست مرکزمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستان منصوب شد

خورنا: باصدورحکمی ازسوی دکتر ˈایرج نظریˈ، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، دکتر ˈشهیارمیرخشتیˈ به عنوان سرپرست مرکزمدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستان منصوب شد.

به گزارش سه شنبه خبرنگار ایرنا به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوزستان، در بخشی از حکم دکتر میرخشتی آمده است:

جناب آقای دکتر شهیار میرخشتی

نظر به توان و تجربه جناب عالی، به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به عنوان ˈسرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکیˈ منصوب می شوید تا برابر شرح وظایف پیوست و رعایت جوانب شرعی و قانونی و در نظر گرفتن اهداف دولت تدبیر و امید اقدام فرمایید.

امید است با استعانت از الطاف بی پایان خداوند تبارک و تعالی در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج ) موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این دکتر ˈسید اسداله موسویˈ عهده دار این سمت بود.