به یاری بخش درمان اندیمشک بشتابید؛

دعوت شبکه بهداشت اندیمشک از مشارکت خیرین به سرمایه گذاری در بخش درمان

خورنا : شبکه ی بهداشت و درمان اندیمشک در جهت دعوت خیرین به سرمایه گذاری در بخش های مختلف درمانی استان خوزستان و ارتقا سطح شاخص های درمانی استان و مشارکت در این امر نیک و خدا پسندانه اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نموده است :

لذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الفیظ والعافین عن الناس والل یحب المحسنین (آل عمران : ۱۳۴)

کسانی که در راحتی وسختی انفاق واحسان میکنند و دارای عالی ترین مرتبه سخاوت در روح وجان هستند برایشان فرقی نمیکند که به آنچه می کنند،

نیاز دارند یا خیر، بلکه دوست دارند در راه خدا انفاق کنند،این دسته محسنینن هستند.

بدینوسیله به اطلاع خیرین محترمی که قصد دارند در امر توسعه مراکز بهداشتی و درمانی وارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم محروم در استان خوزستان مشارکت نمایند میرساند،که دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تدوین شیوه نامه ای جامع ترتیبی اتخاذ نموده است تا از تحمیل بروکراسی اداری به خیرین محترم جلوگیری به عمل آیدبه نحوی که صرف ارائه یک درخواست از سوی خیر کلیه اقدامات بعدی به وسیله دانشگاه و در اسرع وقت تا حصول نتیجه پیگیری شده ودر پایان نیز تقدیری شایسته از این خیرین به عمل می آیدلذا از کلیه افرادی که قصد انجام چنین اقدام خداپسندانه ای را دارند دعوت به عمل می آید تا به هر میزان که دارایی خود را در این راه خیر صلح می نمایند با مراجعه حضوری به مرکز بهداشت شهرستان اندیمشک واقع در خیابان انقلاب مقابل دادگستری مراتب را اعلام نمایند.

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اندیمشک