کمک ۷۵ میلیارد ریالی خیرین مدرسه‌ساز دزفولی به آموزش و پرورش

خورنا: رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز دزفول گفت: تاکنون مساعدت خیرین مدرسه‌ساز شهرستان دزفول به آموزش و پرورش ۷۵ میلیارد ریال است.

عبدالنبی دفتری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: تاکنون مساعدت خیرین مدرسه‌ساز شهرستان دزفول به آموزش و پرورش ۷۵ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه این کمک‌ها توسط خیرین در قالب ساخت و ساز مدارس جدید و خرید تجهیزات انجام گرفته است اضافه کرد: حدود ۲ میلیارد ریال از این کمک نیز نقدی بوده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان دزفول تصریح کرد: به دلیل استمرار کمک‌های خیرین در روزهای آتی احتمال افزایش این اعتبارات وجود دارد.

وی گفت: شما خیرین انتخاب شده‌اید در غیر اینصورت ثروتمند در کنار شما زیاد است و می‌توانید از آن استفاده‌های دیگری نیز کنید.