کارگزاران بیمه اجتماعی روستایی درهرشهرستان بایددریک اداره تجمع یابند

خورنا: نماینده کارگزاران صندوق بیمه روستاییان استان خوزستان گفت: برای سهولت ثبت نام روستاییان و ارایه خدمات بهنگام به آنان در صندوق بیمه روستایی ،نیاز است در هر شهرستان اداره واحدی برای کارگزاران بیمه اجتماعی روستایی ایجاد شود.

 ˈ ذلقیˈ شنبه در حاشیه گردهمایی کارگزاران صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر خوزستان در محل تالار اجتماعات اداره کل تعاون استان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای جلب اعتماد روستاییان برای عضویت در صندوق بیمه روستایی ضروری است تا کارگزاران صندوق بیمه در هر شهرستان تجمیع یافته و به صورت اداره در هر شهرستان ایجاد شوند تا روستاییان به این صندوق اعتماد بیشتری را داشته باشند.

وی افزود : صندوق بیمه روستایی از سال ۸۴ آغاز به کار کرده است و در آن سال بسیاری از روستاییان شماره ملی نداشتند ، بعد از گذشت چندین سال و ارسال کد ملی متاسفانه سابقه تعدادی از بیمه شدگان روستایی که کد ملی نداشتند , ثبت نشده است .

نماینده کارگزاران صندوق بیمه روستاییان استان خوزستان گفت: متاسفانه کارکنان بیمه تامین اجتماعی با صندوق بیمه روستایی آشنایی کافی ندارند و لذا نمی توانند خدمات بهنگامی به روستاییانی که به ادارات تامین اجتماعی مراجعه می کنند ارایه دهند و همین امر باعث می شود تا صندوق بیمه روستایی اعتماد خود را نزد روستاییان ازدست بدهد.

ذلقی افزود: ۳۰ درصد بیمه شدگان صندوق بیمه روستایی بالای ۷۰ سال سن دارند که باید ساز وکاری را برای بازنشسته کردن این افراد در نظر گرفت تا بتوانند در این سن ازحقوق و دستمزدی بهره مند شوند.