گونه‌های نادر حیوانی در معرض انقراضند

خورنا: دوچرخه‌سوار دوستدار محیط زیست گفت: گونه‌های نادر حیوانی در کشور در معرض انقراض هستند و باید برای رفع مشکلات در این زمینه فکری اساسی کرد.

عبدالرضا کوهپایه عصر امروز در مراسم رسمی استقبال از دوچرخه‌سواران دوستدار محیط زیست در محل آبشارهای شوشتر اظهار کرد: در شرایط کنونی وضعیت محیط زیست در کشور اصلا مناسب نیست و باید برای رفع خطرات در این حوزه فکری اساسی کرد.

وی تاکید کرد: گونه‌های نادر حیوانی در کشور در معرض انقراض هستند و به این دلیل باید فکری اساسی باید برای بهبود وضعیت این گونه‌های نادر و منحصر به فرد کرد.

کوهپایه افزود: گوزن زرد ایرانی، پلنگ ایرانی، گونه‌های مختلف جانوری و … همگی در معرض انقراض هستند و به این دلیل باید برای وضعیت محیط زیست در خوزستان و کشور فکری اساسی کرد؛ تا به آینده حیات وحش کشور بتوان امیدوار بود.

این دوستدار میراث فرهنگی خاطر نشان کرد: برای حفاظت از محیط زیست آموزش نیاز است، مردم باید روش‌های حفاظت از محیط زیست را بیاموزند و در این زمینه تبلیغ و فعالیت عمومی نیاز است.

کوهپایه تاکید کرد: حفاظت از محیط زیست در فرهنگ ایرانیان جایگاه بسیار خوبی دارد و در نقوش موجود سنگی در آثار تاریخی می‌توان از روش‌های رایج دوران باستان در حفاظت از محیط زیست و همزیستی با حیوانات آگاه شد.

این دوچرخه‌سوار دوستدار محیط زیست گفت: باید در راستای معرفی داشته‌های محیط زیست به مردم شرایط موجود کنونی و مشکلات روز افزون حال حاضر کشور را به دلیل بحرانی بودن شرایط محیط زیست تشریح کرد تا بتوان به تغییرات مثبت در این زمینه امید بست.