بازدید دانش آموزان دبستان اندیشه از جمعیت هلال احمر شهرستان هندیجان

خورنا _ وهاب شیرعلی : دانش آموزان دبستان اندیشه از جمعیت هلال احمر شهرستان هندیجان

به گزارش خبرنگار خورنا از هندیجان، به منظور آشنایی دانش آموزان با وظایف و فعالیت های جمعیت هلال احمر و انجام کار عملی واحد دانشگاهی فعالیت های پرورشی و اجتماعی زیر نظر استاد ارجمند گوهری در امروز (سه شنبه) طبق جلسه ی شورای مدرسه و دریافت مجوز از اداره متبوع و اخذ رضایت نامه از اولیاء دانش آموزان و حضور دانش آموزان پایه ششم دبستان اندیشه هندیجان دانش آموزان این مدرسه به همراهی مدیر و آموزگار از جمعیت هلال احمر شهرستان بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید خانم گشتی مدیر مدرسه هدف از این بازدید را انجام فعالیت پرورشی و اجتماعی واحد دانشگاه امام جعفر صادق بهبهان که زیر نظر استاد ارجمند گوهری تدریس می گردد بیان نمود.

سپس آقای قنواتی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان هندیجان توضیحات مبسوطی در زمینه تاریخچه ی هلال احمر و شرح وظایف این اداره و واحد های مختلف از قبیل واحد امداد و نجات ، واحد جوانان و داوطلبان ارائه نمودند و سپس دانش آموزان از سایر واحد ها این اداره بازدید و مسئولین واحد ها شرح وظایف و عملکرد کاری خود را برای دانش آموزان توضیح دادند.