برگزاری مراسم پاکسازی عمومی در شهرستان امیدیه

خورنا: این مراسم با حضور جمعی از مسئولین و دانش آموزان و نیروهای خدماتی شهرداری جهت پاک سازی سطح شهر از نخاله و زباله برگزار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه گفت: مراسم پاکسازی عمومی در شهرستان امیدیه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، علی رزاقی با بیان این مطلب افزود: با حضور جمعی از مسئولین و دانش آموزان مراسم پاک سازی و جمع آوری زباله در شهرستان امیدیه برگزار شد.

وی افزود: به همین مناسبت کلیه ماشین آلات و نیروهای خدماتی شهرداری جهت پاک سازی سطح شهر از نخاله و زباله بسیج شده و به فعالیت پرداختند.

یکی از دانش آموزان شرکت کننده در این مراسم به خبرنگار ایلنا گفت: اینگونه اقدامات علاوه بر فرهنگ سازی، باعث می‌شود تا ما بیشتر از گذشته در حفظ محیط زیست و پاکیزگی اطرافمان احساس مسئولیت کنیم.