مسئولان هندیجانی مشکلات روستاهای شهرستان را بررسی کردند

خورنا: فرماندار هندیجان و نماینده مردم در مجلس این شهرستان در بازدید چهره به چهره با روستائیان، مشکلات روستاهای شهرستان را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس از خرمشهر، فرماندار هندیجان و نماینده مردم این شهرستان در مجلس در بازدید چهره به چهره با روستائیان، مشکلات روستاهای شهرستان را بررسی کردند.

فرماندار هندیجان در این بازدید همچنین با اهالی روستای مشراگه از توابع بخش چم خلف عیسی دیدار کرد.

در این دیدار اهالی روستا به صورت چهره به چهره مشکلات خود را با مسئولان شهرستان در میان گذاشتند و از آنها پیگیری در جهت رفع این مشکلات را خواستار شدند.

عمده مشکلی که توسط اهالی این روستا مطرح گردید مشکل مربوط به آب آشامیدنی روستا بود که با دستور جعفری‌نسب فرماندار، آبفار روستایی موظف گردید ظرف یک ماه آینده این مشکل را به طور کامل بر طرف کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمد جعفری‌نسب فرماندار شهرستان هندیجان، آقاجری نماینده مردم هندیجان، ماهشهر و امیدیه در مجلس شورای اسلامی و همه مسئولان شهرستان هندیجان با اهالی روستای مشراگه در خصوص بررسی مشکلات روستائیان دیدار کردند.