پست خوزستان ثبت شرکت ها را انجام می دهد

خورنا: مدیر کل پست استان خوزستان گفت: این اداره کل با امضای تفاهم نامه ای با ثبت اسناد استان خوزستان موفق به جذب و ارائه خدمات نیابتی ˈثبت شرکت هاˈ در پست خوزستان شده است.

ˈ مهران حموله ˈ داشت : بر اساس این تفاهم نامه که به امضای مدیران کل پست وثبت اسناد استان رسیده و بین دو سازمان مبادله شد پنج سرویس نیابتی جدید در قالب سرویس ثبت شرکت ها توسط اداره کل پست استان خوزستان به متقاضیان این خدمات ارائه می شود.

حموله بیان داشت : این خدمات شامل قبول و ثبت درخواست های تاسیس، انحلال ، تغییرات سرمایه، تغییرات اعضای هیات مدیره، انتخاب بازرسان و ورود اطلاعات در سامانه سراسری می باشد که در سراسر استان خوزستان توسط پست خوزستان ارائه می شود.

وی گفت: این خدمات در ادارات پست مرکزی شهرها و شهرستان های استان خوزستان به متقاضیان ارائه می شود.