بهره‌مندی کودکان و نوجوانان روستایی از فعالیت‌های کانون پرورش فکری آغاجاری

خورنا: مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاجاری گفت: کودکان و نوجوانان روستایی با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان در فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و مذهبی کانون شرکت می‌کنند.

فرزانه محمدی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آغاجاری اظهار کرد: در آخرین حضور کودکان و نوجوانان روستایی در کانون بچه‌های روستای آب باران ۲ به همراه معلم خود در کانون حضور یافتند و در فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و مذهبی این مرکز حضور شرکت کردند.

وی با بیان این که تاکنون کودکان و نوجوانان روستاهای آب باران یک و هادی خانی نیز به این مرکز آمدند از دیگر کودکان و نوجوانان روستایی شهرستان آغاجاری دعوت کرد که به کانون بیایند و در فعالیت‌های این مرکز شرکت کنند.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاجاری در ادامه از معلمان و کارکنان مدارس روستاهایی که دانش آموزان خود را به کانون آورده‌اند تشکر کرد و آمادگی کانون را برای خدمت رسانی به دیگر کودکان و نوجوانان روستایی اعلام کرد.

کودکان و نوجوانان روستایی با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاجاری در فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و مذهبی کانون شرکت می‌کنند.