زمین ایستگاه برق بخش سردشت دزفول محصور می‌شود

خورنا: مدیر شبکه توزیع برق دزفول گفت: زمین ایستگاه برق بخش سردشت دزفول در صورت تامین نقدینگی از سوی استان محصور می‌شود.

محسن نمازی‌فر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: مدتی است که زمین ایستگاه سردشت تهیه شده ولی تاکنون هیچ اقدامی جهت محصور شدن آن انجام نشده است.

وی اضافه کرد: در صورت نقدینگی و تامین اعتبارات از سوی مدیریت عامل برق منطقه ایی خوزستان ظرف سه ماه آینده عملیات دیوارکشی زمین ایستگاه سردشت آغاز خواهد شد.

مدیر شبکه توزیع برق دزفول خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این خط و ایستگاه در یک ماه آینده آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: برای احداث پست مصوب وفا در بخش چغامیش از توابع این شهرستان و جمهوری و رودبند و پست صنعتی ۲ سازمان برق منطقه‌ای با همکاری اداراتی همچون شهرداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، امور اراضی و فرمانداری ویژه دزفول، زمین را ظرف یک ماه آتی مشخص می‌کنیم تا عملیات اجرایی بعد از تامین نقدینگی در سال جاری انجام گردد.