عضو شورای شهر دزفول نسبت به تخریب بخشی از فضای سبز جنوب این شهر انتقادکرد

خورنا: یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دزفول نسبت به تخریب بخشی از فضای سبز اطراف مصلای جمعه در محدوده شهرداری منطقه دو این شهر اعتراض کرد.

ˈفرهاد جاموسیˈ روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی با انتقاد از شهرداری دزفول به خاطر این اقدام گفت: حفظ و توسعه فضای سبز به عنوان اولویت کاری شهرداری باید مورد توجه قرار گرفته و نسبت به تخریب فضای سبز به هر دلیل و بهانه جلوگیری کند.

وی اظهار کرد:تخریب فضای سبز اطراف مصلای جمعه دزفول برای احداث پارکینگ اقدامی نادرست و نسنجیده بوده که گله مندی شهروندان به ویژه ساکنان اطراف مصلای جمعه را به دنبال داشته است.

رییس کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر دزفول افزود:در حالیکه پارکینگ مصلای جمعه در مجاورت فضای سبز تخریب شده واقع است،تخریب فضای سبز برای ایجاد پارکینگ اقدامی نادرست است که باید جلوی آن گرفته شود.

جاموسی اظهار کرد:شرایط آب و هوایی منطقه و گرمای طاقت فرسای فصل تابستان دزفول ایجاب می کند شهرداری با قاطعیت بیشتری نسبت به حفاظت از فضای سبز وارد عمل شود.

تخریب بخشی از فضای سبز ورودی مصلای جمعه دزفول و در فاصله اندک از ساختمان شهرداری منطقه ۲ موجب تعجب و گله مندی شهروندان ساکن در این منطقه شده است.