اعظم طالقانی: دولت به سوال‌های مردم در مورد اختلاس پاسخ دهد

خورنا: اعظم طالقانی در پاسخ به این سؤال که ریشه فساد اقتصادی اخیر را در چه می‌دانید؟ گفت: مسئله اینجاست که در دوران اخیر نقش شعار‌ها پر رنگ‌تر از عمل بوده است.

فرزند آیت الله طالقانی با حضور در غرفه خبرگزاری ایلنا در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، گفت: کسانی که تخلف مالی بزرگی دارند در ذهن مرم شناخته شده‌اند.

طالقانی تاکید کرد: مردم خواهان رسیدگی به اعمال کسانی هستند که منابع قدرت و ثروت را در اختیار سود جویان قرار داده‌اند.

وی تاکید کرد: حقوق مردم در این اختلاس ضایع شده و اگر دولت عدالت دارد باید حق مردم را بگیرد و به سوالات آن‌ها در این باره پاسخ دهد.