تقدیم به سرزمین خوزستان

خوزستان عزیز سال نو مبارک

خورنا – محمدامین جمشیدی: شکفتن بهار … آغاز سال نو بر سرزمین اسطوره و حماسه
بر دروازه ی طلایی بر شهر یکهزار شهید بر سنگربان کرخه و دز بر اندیمشک قهرمان
بر شهر اسطوره و مقاومت بر دز فول پر افتخار
بر شهر تاریخ و اندیشه بر شوش و شوشتر باستان
بر بلندای کوهای سر به فلک کشیده ی سلیمان و لالی و ایذه و اندیکا
بر باغهای زیبای با غملک و باوی و بهبهان و شادگان
بر سرزمین عشق و ایثار بر خونین شهر و سوسنگرد
بر سرزمین ثروت و سرمایه بر رامهرمز و ماهشهر و امیدیه
بر دیار کارون … بر اهوازو رامشیر جاودان بر سرزمین شادگان
بر سرزمین عاشقی بر ابودان
بر خطه ی شاور و هفتگل و گتوند
بر مردان بندر هندیجان …
بر سرزمین کاروان های نور
بر مردمان خونگرم و باصفای جنوب
بر خوزستان عزیز مبارک باد