باران در اندیمشک

خورنا: امروز هیچ کس از هوای ابری غمی به دل نبست چرا اندیمشک امروز زیباتر از همیشه قطرات نعمت الهی را به خود می بیند…
چتر باران در شهر می بارد …!
باران به شهر میزند شاید رخت غم از شهرم به سفر برود !
باران در مسیر نوروز بی تابی می کند …!
آب در مسیر گرفتگی جولان می دهد …!
شاید نوروز امسال در شهرم شکوفه ی امید و تدبیر در لابه لای یکهزار لاله ی شهرم عطری از عقلانیت را بر فردای تشنه ی شهرم به یادگار نقشی بنوسید..!

مطلب : محمدامین جمشیدی