احداث بیمارستان تأمین اجتماعی دزفول

خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت:با پیگیری های انجام شده موانع پیش روی احداث بیمارستان تأمین اجتماعی دزفول برداشته و این بیمارستان احداث می شود.
عباس پاپی زاده ˈ افزود:با توجه به اینکه احداث بیمارستان تأمین اجتماعی دزفول از دستور کار خارج شده بود با پیگیری های زیادی که صورت گرفت دیدارهایی با وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ورییس سازمان تأمین اجتماعی انجام شد.
وی اظهار داشت:در این نشست وزیر کار دستور بر احداث بیمارستان تأمین اجتماعی داد و این پروژه که یکی از نیازهای شهرستان دزفول است در آینده نزدیک پس از مصوبه هیأت مدیره در دستور کار قرار می گیرد.
پاپی زاده گفت:در این راستا وزیر قول مساعدت وتأمین اعتبار برای ساخت بیمارستان تأمین اجتماعی را داده است.