شهردار اهواز در کربلا؛ اعضای شورا در چین

خورنا: شنیده ها حکایت از آن دارد که سیدخلف موسوی شهردار اهواز برای زیارت عتبات عالیات عازم کربلای معلی شده است.

از سوی دیگر اخبار رسیده از عزیمت ناجی سواری ، عاشور سواری پور ، حسین حیدری ، احمدباورصاد و جمشید سلحشور از اعضای شورای شهر اهواز به چین حکایت دارد.

به هرحال امیدواریم این سفر دستاوردهای خوبی در جهت  توسعه شهر اهواز داشته باشد.

گفته می شود به همین دلیل جلسه علنی این هفته شورای شهر اهواز نیز لغو شده است.