نظرسنجی خورنا: اکثریت خوزستانی ها استعفای نمایندگان را “شانتاژ سیاسی و ایجاد محبوبیت” دانستند

خورنا: استعفای دسته جمعی نمایندگان خوزستان، خبری بود که ۱۹ آذرماه امسال با آب و تاب فراوان توسط نمایندگان این استان در مصاحبه با رسانه‌ها منتشر و هر کدام از این نماینده‌ها یک سر این خبر را گرفته و در گفتگو با روزنامه‌ها و سایت‌های خبری، علت این استعفا را که اعتراض به بودجه سال ۹۳ این استان بود، تشریح می‌کردند.

بر همین اساس، پایگاه خبری خورنا بنا بر رسالت اطلاع رسانی و شفاف سازی خود با برگزاری یک نظر سنجی اینترنتی که تاکید میشود نتیجه آن تنها نشان گر بخش خاصی از نظرات مردم خوزستان و نه همه آنان است، سعی در کشف نظر مردم در خصوص این استعفای دسته جمعی داشت.

نظرسنجی

در این نظر سنجی اکثریت قاطع ۷۱ درصدی مردم خوزستان این استعفا را “شانتاژ سیاسی و ایجاد محبوبیت” و در واقع نمایشی دانستند و تنها ۲۹ درصد شرکت کنندکان در این نظر سنجی از این استعفا دفاع کردند و آن را “احقاق حقوق مردم خوزستان” خواندند.