سفر وزیر بهداشت و درمان به کدام شهرها لغو شد؟

خورنا: رئیس شبکه بهداشت و درمان هفتکل از لغو سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این شهرستان خبر داد. همچنین علی فرجی رئیس شبکه بهداشت و درمان باغملک، از لغو سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این شهرستان خبر داد.

سیدافشین حجازی اظهار کرد: سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شهرستان هفتکل لغو شد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده قرار بود وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز به هفتکل بیاید ولی این سفر انجام نشد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان هفتکل بیان کرد: ممکن است این سفر در روزهای آینده صورت گیرد ولی انجام آن صد در صدی نیست.

علی فرجی اظهار کرد: سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شهرستان باغملک لغو شد.

وی افزود: بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز قرار بود وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز به باغملک بیاید ولی این برنامه انجام نشد.