چه کسی شهردار چمران میشود؟

خورنا: شنیده ها حاکی از آن است که قرار است رییس شورای شهر چمران سکانداری شهر داری این شهر را بر عهده بگیرد

نادر حسن نژادیان پیش از این ۶ سال به عنوان ریس و نائب ریس شورای شهر بوده و هم اکنون به عنوان رییس شورای شهر چمران است وی دانشجوی ترم اخر کارشناسی حسابداری است.
به گزارش خورنا، مطهر امامی شهردار پیشین چمران از سمت خود استعفا داد و معاون شهردار بندر امام خمینی شد.