راه اندازی سامانه نظارت بر امور داروخانه های خوزستان برای نخستین بار در کشور

خورنا: سامانه نظارت بر امور داروخانه های خوزستان برای نخستین بار در کشوردر این استان راه اندازی شد.

به گزارش خورنا، دکتر حسین برزگر مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر این دانشگاه با اعلام این خبر گفت: این سامانه به منظور نظارت و کنترل دقیق تر بر نحوه فعالیت، قیمت و رسیدگی سریعتر به شکایات مردمی از داروخانه های استان توسط کارشناسان فنی حوزه آی تی(IT) معاونت غذا و داروی خو.زستان راه اندازی شد.
وی با بیان اینکه این سامانه قرار است تا چند روز آینده در خوزستان به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کند، تصریح کرد: تمامی فرآیندهای مربوط به حوزه داروخانه های استان از ارزیابی تاسیس داروخانه تا ابطال پروانه تاسیس و همچنین بازرسی و رسیدگی به شکایات شهروندان در این سامانه انجام می شود.

برزگر در ادامه خاطرنشان کرد: شهروندان خوزستانی همچنین می توانند.

انتهای خبر/ حسین عبدالعزیزی