بیکاری معضل اول شهروندان اهواز

خورنا: یکی از اعضای شورای شهر اهواز رسیدگی و توجه به مساجد را از اولویتهای فرهنگی شورای اسلامی شهر اهواز عنوان کرد.

به گزارش مهر، قربانعلی سعادت نیا در نشست مشترک با مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با بیان اینکه انتظارات مردم از شورای شهر اهواز در حد تقاضایی است که از نمایندگان مجلس دارند، اظهار کرد: ارتباط شورای شهر با سازمانها و ارگانهای مختلف، مزیت هایی دارد که یکی از آنها این است که ما در برابر مشکلات تنها نیستیم و با این ارتباط و همکاری است که می توان پاسخگوی توقعات مردم بود.

وی افزود: نیمی از نامه ها و درخواست هایی که از طرف مردم برای اعضا شورای شهر ارسال می شود در رابطه با بیکاری بوده و بقیه در رابطه با بخش آب و فاضلاب و مسائل حاشیه ایی است اما به برکت ارتباط شورای شهر با سایر ارگان ها، کارها قابل انجام است.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهواز تصریح کرد: توجه شورای شهر به ارگانها و دعوت سازمان ها برای همکاری در جهت بسترسازی فرهنگی، مسائلی است که کمیسیون آنها را در شورای شهر مطرح کرده و در راستای این تعامل می توان ناهماهنگی های موجود را برطرف و هزینه ها را کاهش داد.

سعادت نیا در خصوص لزوم توجه به مسائل فرهنگی عنوان کرد: یکی از مسائلی که در حوزه فرهنگ باید به آن توجه ویژه شود و یکی از اولویتهای کار فرهنگی است؛ رسیدگی به مساجد است که در این راستا در نظر داریم با شناسنامه دار کردن مساجد به این مهم بپردازیم.

وی تصریح کرد: به همین علت با مطرح کردن مساجد در شورا به عنوان یک جایگاه فرهنگی مستحکم مقرر شد دارایی ها و مسائل مساجد مورد مطالعه قرار گرفته و با ایجاد یک سری هماهنگی بین نهادهایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه و شهرداری بتوان به مساجد کمک اساسی کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهواز ادامه داد: تئاتر خیابانی یکی  دیگر از حوزه های فرهنگی عمومی تاثیر گذاری است که در بین جامعه رواج پیدا کرده و بر این اساس برنامه بعدی شورای شهر فعال سازی فرهنگی و ایجاد فرهنگ سرا برای هر منطقه است.

سعادت نیا با بیان اینکه باید از حداقل امکانات در تمام حوزه های ارشاد تبلیغی استفاده شود، گفت: قطعا حوزه های بعدی فعالیت کمیسیون فرهنگی شورا، دانشگاه ها و ورود به آموزش و پرورش است که در این راستا دیدارها و گفتگوهایی با مسئولین آموزش و پرورش صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: ما باید سعی کنیم همچون شهرستان تهران که بودجه شورای آن ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل یک دهم بودجه کل کشور است برای خود تخصیص اعتبار کنیم و در این راستا باید تعارفات و حرف ها را کنار گذاشت، آستین ها را بالا زد و برای خدمت گذاری آماده شد.