حکم حبس برای نانوای متخلف در اهواز صادرشد

خورنا: عبدالعباس زبیدی‌نیا اظهار کرد: به دلیل استفاده از جوش شیرین حکم حبس برای نانوای متخلف در اهواز صادر شد.

وی افزود: شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی پس از محاکمه «م. ک» که به اتهام افزودن مواد غیرمجاز به خوراکی (جوش شیرین در نان)، به استناد مواد یک و ۲ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، وی را به تحمل هشت ماه حبس محکوم کرد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اهواز اضافه کرد: با توجه به اینکه متهم متعهد شد که دیگر از ماده جوش شیرین و مواد مشابه در نانوایی استفاده نکند با استناد به مواد ۴۶ و ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۱، حبس وی به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمد.

زبید‌ نیا گفت: به موجب این رأی، چنانچه محکوم علیه در این مدت جرم مشابهی را مرتکب شود، حکم تعلیقی وی بی‌اثر و حکم حبس در خصوص وی اجرا خواهد شد.